Białoruś: BelToll zapowiedział rozszerzenie sieci płatnych dróg

Sieć płatnych dróg na Białorusi rozrasta się. Od 1 grudnia 2019 r. system BelToll obejmie odcinek 134–196 km trasy М6/Е28 Mińsk – Grodno – granica Polski (Bruzgi).

Zalecamy wziąć tę informację pod uwagę podczas planowania trasy.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*