Polska: 1 lipca zmienią się przepisy drogowe

Według założeń Ministerstwa Infrastruktury 1 lipca br. polskich kierowców czekają kolejne istotne zmiany w kodeksie drogowym.

Oto krótkie podsumowanie:

  1. Ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h będzie obowiązywać również w nocy (obecnie wynosi ono 60 km/h).
  2. Pieszy będzie miał bezwzględne pierwszeństwo na przejściu przez jezdnię. Nie tylko ten, który już się na nim znajduje, ale również ten, który dopiero na nie wkracza. Jednak przed wejściem na jezdnię pieszy będzie zobowiązany upewnić się, że nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo oraz zachować szczególną ostrożność.
  3. Utrata prawa jazdy będzie groziła również za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*